فهرست خلاصه شاخص های ارزیابی نوبت پنجم خدمات الکترونیکی

در این فایل شاخص های 5 مرحله بلوغ در نگاهی کلی به همراه مصداق/عدم مصداق هر شاخص در نوع متناظر و وزن هر کدام آورده شده است. نحوه سنجش هر شاخص یا به تفکیک خدمت می باشد و یا به تفکیک دستگاه. در حالت دوم یک امتیاز ثابت برای شاخص به تمام خدمت های آن سازمان تخصیص داده خواهد شد. این فایل برگرفته از سند اصلی نسخه نهایی راهنمای سازمان ها در ارزیابی نوبت پنجم می باشد.

نسخه نهایی سند راهنمای سازمان ها در ارزیابی نوبت پنجم خدمات الکترونیکی

گزارش پيش رو راهنمای حضور سازمان ها در ارزیابی نوبت پنجم خدمات الکترونیکی است. این گزارش در دو فصل تنظیم شده است. فصل نخست به بیان روال و مدل ارزیابی می پردازد و در فصل دوم شاخص های ارزیابی نوبت پنجم همراه با جزییات بیشتر مورد بررسی قرار گرفته اند. پس از برگزاری 21 جلسه مشاوره ای در دی ماه 97 با نمایندگان دستگاه های اجرایی حاضر در ارزیابی نوبت پنجم، تمام بازخوردها و نظرات نمایندگان محترم به طور کامل بررسی شده و تغییرات لازم در محتوا انجام شده است. مهم ترین تغییرات سند نهایی نسبت به نسخه پیش نویس عبارتست از: 1. افزودن فصل اول: از مهم ترین نکات این فصل می توان به این موارد اشاره نمود: شیوه تمام-الکترونیکی نمودن خدمات و ورود به 5 مرحله بلوغ با استناد به الگوهای کارکردی 10 گانه، توضیح مدل ارزیابی نوبت پنجم بر مبنای نوع زیرخدمات، جدول مصداق/عدم مصداق هر شاخص برای نوع متناظر با آن، جدول وزن شاخص ها در مراحل بلوغ و متناظر با نوعی که در آن مصداق خواهد داشت. 2. اعمال بازخوردها و تغییر در گزینه های برخی شاخص ها: به این منظور به جداول کلی انتهای هر مرحله بلوغ مراجعه نموده و برای دریافت جزئیات بیشتر، محتوای سند مربوط به آن شاخص مطالعه گردد. 3. شاخص "سرویس های پایه دولت" و شاخص "استانداردهای نمایش اطلاعات" حذف گشته است. 4. شاخص "دسترس پذیری افراد کم توان" فقط در سطح 1 استاندارد پیاده سازی شود و پیاده سازی سطح 2 و 3 الزامی نیست. 4. دو پیوست در انتهای سند قرار گرفته است:چک لیست بازنویسی شده دسترس پذیری افراد کم توان و لیست سازمان هایی که در سامانه پاک مصداق خواهند داشت.

فایل ارائه شاخص های ارزیابی نوبت پنجم خدمات الکترونیکی

در این فایل تمامی شاخص های ارزیابی نوبت پنجم خدمات الکترونیکی در قالب پاورپوینت ارائه شده اند. این شاخص ها در طول جلسات مشاوره گروهی به نمایندگان محترم دستگاه های اجرایی آموزش داده شد.

تمپلیت سرویس دهندگی/سرویس گیرندگی

در راستای امتیازدهی شاخص "تبادل داده در بستر GSB" در ارزیابی نوبت پنجم دولت الکترونیکی و طراحی گراف سرویس های مبادله ای بین دستگاه ها، فرم سرویس دهندگی/گیرندگی آماده شده است. نمایندگان محنرم دستگاه ها این فرم را تکمیل نموده و به آدرس payesh@ito.gov.ir با عنوان ایمیل "تمکیل فرم تمپلیت GSB- نام دستگاه" ارسال نمایند. هرگونه سوال و ابهام در پر کردن فرم مذکور، به آدرس ایمیل گفته شده ارسال گردد. لازم به ذکر است وب سرویس هایی که در حال حاضر در بستر GSB فعال اند به تعداد 351 سرویس، در شیت سوم این فرم آورده شده است. از نمایندگان محترم دستگاه ها تقاضا می شود برای دریافت آخرین اعلان ها، اخبار و فایل های مورد نیاز ، از طریق همین سامانه پیگیر بوده و سوالات خود را با ما از طریق ایمیل payesh@ito.gov.ir در میان بگذارند.

زمانبندی برگزاری میزگردهای تعاملی (همایش) برای ارائه خدمات مشاوره ای به دستگاه های اجرایی

با عنایت به شروع ارزیابی نوبت پنجم (بهمن ماه 97) خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی و لزوم برگزاری نشست های تعاملی و مشورتی با نمایندگان محترم دستگاه ها، 16 جلسه مشاوره ای 3 ساعته از تاریخ 97/09/27 الی 97/10/12 در حال انجام است. در این جلسات کلیه شاخص های ارزیابی نوبت پنجم خدمات الکترونیکی کشور تشریح شده و روالی تعاملی با نمایندگان همراه با پرسش و پاسخ اجرا خواهد شد. لذا خواهشمند است نمایندگان محترم در جلسات حضور یابند و به منظور اطلاع از گروه بندی ها و تاریخ جلسات، این فایل دانلود و مطالعه گردد.

مدل بلوغ در ارزیابی خدمات دولت الکترونیک

بررسی و ارزیابی خدمات دولت الکترونیکی یکی از مهم ترین فرآیندها در افزایش کیفیت و پیشبرد خدمات و سرویس های ارائه شده خواهد بود. اولین گام در فرایند بهبود وضعیت موجود، افزایش آگاهی از آن و در مراحل بعد برنامه ریزی و تلاش در جهت بهبود و ارتقای سطح دولت الکترونیکی مد نظر می باشد. در همین راستا بررسی های جامعی در حوزه مدل های بلوغ دولت الکترونیکی و خدمات الکترونیکی در ایران صورت گرفت. در این فایل، می توانید مدل بلوغ و مراحل آن را مطالعه کنید.