Blog-Image

شاخص "تبادل داده در بستر GSB" یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی نوبت پنجم خدمات الکترونیکی بوده و در مرحله بلوغ یکپارچگی از بیشترین وزن و اهمیت بین سایر شاخص ها برخوردار است. پس از تمدید های مکرر مبنی بر تکمیل قالب سرویس دهندگی/گیرندگی، تعداد 28 سازمان از مجموع 111 دستگاه اجرایی، این فایل را ارسال ننموده اند. با توجه به تاثیر چشم گیر امتیاز این شاخص در رتبه، به سازمان های باقی مانده تا انتهای وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/12/1 فرصت داده شده و پس از آن در صورت عدم ارسال، از این شاخص امتیاز صفر دریافت خواهند نمود. اسامی این دستگاه ها به شرح زیر است:
1. وزارت آموزش و پروش
2. بیمه سلامت ایرانیان
3. سازمان پزشکی قانونی
4. سازمان تعزیرات حکومتی
5. دانشگاه عالی دفاع مقدس
6. سازمان امور عشایر
7. سازمان بازرسی کل کشور
8. سازمان برنامه و بودجه کشور
9. سازمان حسابرسی
10. سازمان زندانها و اقدامات امنیتی و تربیتی کشور
11. سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی
12. سازمان مرکزی تعاون روستایی
13. سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
14. ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
15. ستاد وزارت امور اقتصاد و دارایی
16. شرکت عمران و بهسازی
17. شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاری خارجی
18. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
19. گمرک جمهوری اسلامی ایران
20. مرکز امار ایران
21. سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا
22. وزارت صنعت، معدن و تجارت
23. وزارت نفت
24. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
25. شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
26. شرکت ملی نفت
27. سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور
28. سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی