Blog-Image

**** نتایج این نظر سنجی در بخش منابع و مستندات قابل دریافت سایت قابل مشاهده می باشد / 18 بهمن 1400*****
نماینده محترم دستگاه اجرایی 
با سلام و احترام 
ضمن تشکر از حضور و مشارکت شما در اجرای مطلوب ادوار ارزیابی دولت الکترونیکی در سال جاری (دوره‌های هفتم و هشتم) که در شرایطی متفاوت و در تقارن با استمرار پاندمی کرونا ویروس در کشور و محدودیت‌های ایجاد شده آن اجرا گردید، سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد بعنوان نهاد حاکمیتی مجری ارزیابی دولت الکترونیکی در کشور، یک نظر سنجی را به  شیوه مشارکت الکترونیکی در یک بازه 15 روزه ( از 25 دی لغایت 10 بهمن 1400) و با مشارکت شما عزیزان در جهت بهبود کیفیت فرآیند اجرای ارزیابی در دوره‌های آتی برگزار کند.  
لذا خواهشمند است با مراجعه به لینک https://ito.gov.ir/page/evaluationstart نسبت به تکمیل فرم الکترونیکی در زمان مقرر اقدام فرمایید. 
لازم به ذکر است مشارکت در این نظر سنجی دارای امتیاز مثبت برای نماینده دستگاه در ارزیابی دوره نهم می باشد.
امید است که بتوانیم با استفاده از نظرات راهبردی شما، کیفیت ارزیابی را در ادوار آتی بهبود و با طبقه بندی و انعکاس مطلوب پیشنهادات و نظرات جمع آوری شده به متولیان سیاستگزار این حوزه، گامی کوچک لیکن موثر در جهت رفع موانع اجرایی جاری و ارتقای کیفیت خدمات الکترونیکی در کشور برداریم.
در خاتمه خاطرنشان می سازد که در این ارزیابی مشارکت الکترونیکی صرفا نمایندگان محترم دستگاه هایی می توانند شرکت کنند که رسما از سوی دستگاه اجرایی خود بعنوان نماینده دستگاه معرفی گردیده اند و شماره تلفن همراه خود را قبلا برای ارزیاب ارسال و احراز هویت شده اند.
با سپاس : مجری ارزیابی خدمات دولت الکترونیکی