Blog-Image

نمایندگان محترم دستگاه های اجرایی 
با سلام و احترام 
و ضمن تشکر از همکاری شما عزیزان در ارزیابی دوره ششم ، در قالب یک ایمیل از سوی ارزیاب تخصصی خود در این دوره،  3 فایل ارسال می شود:
1- فایل نتیجه اولیه ارزیابی آن دستگاه به تفکیک امتیاز در هر اولویت سیاستی و کل و نیز به تفکیک هر شاخص ارزیابی (در قالب اکسل)
2- فایل شیوه محاسبه امتیاز برای هر خدمت و هر دستگاه ( در قالب Pdf) 
3- فایل نظر سنجی و هم اندیشی ( در قالب Word) 

خواهشمند است اقدام لازم را وفق ایمیل در مهلت مقرر مبذول فرمایید .
با آرزوی سعادت و بهروزی و سلامتی 
مجری پروژه