۳۰ بهمن ۱۳۹۷

لیست دستگاه های اجرایی مبنی بر عدم همکاری و …

شاخص "تبادل داده در بستر GSB" یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی نوبت پنجم خد …

ادامه
۳ دی ۱۳۹۷

فایل ها و مستندات مورد نیاز ارزیابی نوبت پنج …

در خلال برگزاری ارزیابی نوبت پنجم خدمات الکترونیکی دستگاه ها (بازه زمانی بر …

ادامه
۱ دی ۱۳۹۷

برگزاری میزگردهای تعاملی با نمایندگان محترم …

با عنایت به شروع ارزیابی نوبت پنجم (بهمن ماه 97) خدمات الکترونیکی دستگاه ها …

ادامه
۱۹ شهریور ۱۳۹۷

فرم نظرسنجی شیوه ارزیابی خدمات الکترونیکی دس …

با توجه به ارزیابی نوبت چهارم خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی، در تابستا …

ادامه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

اتمام ارزیابی نوبت سوم خدمات دولت الکترونیکی

پس از اتمام ارزیابی های نوبت سوم، نتایج تا نیمه اردیبهشت به اطلاع تمامی ساز …

ادامه