آخرین اخبار سامانه

آغاز نوبت چهارم ارزیابی خدمات دولت الکترونیکی

۸ خرداد

ارزیابی نوبت چهارم خدمات دولت الکترونیکی از ابتدای تیر ماه سال جاری آغاز خو …

انتشار نتایج ارزیابی نوبت سوم خدمات دولت الکترونیکی

۸ خرداد

نتایج ارزیابی نوبت سوم خدمات دولت الکترونیکی طی کنفرانس خبری توسط آقای مهند …

اتمام ارزیابی نوبت سوم خدمات دولت الکترونیکی

۲ اردیبهشت

پس از اتمام ارزیابی های نوبت سوم، نتایج تا نیمه اردیبهشت به اطلاع تمامی ساز …

آغاز دوره جدید ارزیابی خدمات دولت الکترونیکی

۲ اسفند

مدیر ارزیابی خدمات الکترونیکی در جریان کنفرانس خبری خود اعلام کرد دور جدید …