تماس با ما

آدرس

خیابان شریعتی نرسیده به پل سید خندان ورودی ۲۲، ساختمان مرکزی

تلفن:
فکس:
کد پستی:
۸۸۴۹۸۴۱۲
۸۸۴۹۸۴۱۲
۱۶۳۱۷۱۳۹۳۱

ایمیل: payesh@ito.gov.ir

تهران میدان آرژانتین خیابان بیهقی نبش خیابان شانزدهم ساختمان شماره ۱

تلفن:
فکس:
کد پستی:
۸۸۴۹۸۴۱۲
۸۸۴۹۸۴۱۲
۱۵۱۵۶۷۴۳۱۱

ایمیل: payesh@ito.gov.ir

تماس با ما