ایران ، تهران ، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به پل سید خندان ورودی ۲۲، ساختمان مرکزی سازمان فناوری اطلاعات ایران، طبقه چهارم، معاونت دولت الکترونیک

  • 88113969
  • 88115874
  • ۱۶۳۱۷۱۳۹۳۱
  • payesh@ito.gov.ir