اهداف اصلی سامانه

Book

جمع آوری داده های درگاه ها و خدمات الکترونیکی

List

ذخیره سازی، بازیابی، بازنگری، پالایش، گزارش گیری داده ها

Calendar

در اختیار قراردادن داده ها به موسسات تحقیقاتی حوزه دولت الکترونیکی و شرکت های فعال

آخرین اخبار

ارسال نامه "درخواست اتصال به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات"

۲۳ دی

 لطفا نامه هاي "درخواست اتصال به سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات" به دبير محت …

فایل ها و مستندات مورد نیاز ارزیابی نوبت پنجم خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی

۳ دی

در خلال برگزاری ارزیابی نوبت پنجم خدمات الکترونیکی دستگاه ها (بازه زمانی بر …

برگزاری میزگردهای تعاملی با نمایندگان محترم دستگاه های اجرایی در آستانه ارزیابی نوبت پنجم خدمات الکترونیکی کشور

۱ دی

با عنایت به شروع ارزیابی نوبت پنجم (بهمن ماه 97) خدمات الکترونیکی دستگاه ها …

اتمام ارزیابی نوبت سوم خدمات دولت الکترونیکی

۲ اردیبهشت

پس از اتمام ارزیابی های نوبت سوم، نتایج تا نیمه اردیبهشت به اطلاع تمامی ساز …